Ceník prací / služeb :

Výjezd externího technika paušál: 200,- Kč / případ
Marný výjezd, paušál: 200 Kč / případ – (zákazník úkon objedná a nezajistí přítomnost, popř. je přítomen a úkon odmítne)
Požadavek na opravu mimo prac. dobu externích techniků: 200,- Kč / případ
Hodinová sazba technika na výjezdu: 200,- Kč / hod. ( každá započatá hodina )
Práce IT specialisty: 400 Kč / hod. (každá započatá hodina), sleva 50 proc. pro klienty sítě Optimax
Výjezd – kilometrovné (nad 5 km, součet obou směrů) – 7,- Kč / km
Technická pomoc po telefonu: 100,- Kč / započatá hodina
Obnova SW dat na HDD, harddisku : 940,- Kč / paušál

Prac. doba techniků: prac. dny 8.30 – 16.30 hod.

Přípojky internetu po bezdrátové technologii WiFi:
Standardní paušál za internetovou linku WiFi: 248,- Kč + DPH / měsíc
Sleva za druhou přípojku jednoho subjektu: 41,30 Kč + DPH / měsíc
Změna privátní IP na Veřejnou a Pevnou IP: 41,30 Kč + DPH / měsíc
Standardní zřizovací poplatek (práce technika vč. potřebného zařízení v ceně): 1.680,- Kč + DPH jednorázově

Přípojky internetu a TV po kabelovém vedení:
Linky VDSL 20Mbit: 399,- Kč
Linky VDSL 50Mbit: 404,- Kč
Linky VDSL 100Mbit: 476,- Kč
Linky VDSL 250Mbit: 566,- Kč, vše vč. DPH / měsíc a roční platbě

Ruční jednorázové vystavení a odeslání faktury za služby poštou: 30 + 40  Kč, vč. DPH, jen na písemnou žádost zákazníka.
Z žádosti musí být zřejmé, že zákazník objednává placenou službu, vč. uvedené ceny.

Ceny bez DPH, DPH 21 proc., pokud není uvedeno jinak