Ceník prací / služeb :

Tyto ceny platí při práci na zařízení, které je v majetku zákazníka, t.j. za předávacím rozhraním (zpravidla výstupní konektor RJ45 antény nebo routeru).
Zařízení v našem majetku (zpravidla anténa/router) udržujeme po celou dobu trvání smlouvy zdarma, mimo poškození přepětím v NN nebo bleskem).
Pokud zákazník zasílá objednávku, kromě popisu požadovaného úkonu v ní musí být uvedeno, že je srozuměn z tímto ceníkem služeb.

Výjezd technika do 10 km celkem od centra města Zlína – paušál: 200,- Kč / případ
Marný výjezd, paušál: 200 Kč / případ – (zákazník úkon objedná a nezajistí přítomnost, popř. je přítomen a úkon odmítne)
Požadavek na čas opravy mimo prac. dobu externích techniků: 200,- Kč / případ
Hodinová sazba technika na výjezdu: 200,- Kč / hod. ( každá započatá hodina )
Práce IT specialisty: 400 Kč / hod. (každá započatá hodina), sleva 50 proc. pro klienty sítě Optimax
Technická pomoc po telefonu pro zařízení v majetku zákazníka: 100,- Kč / započatá hodina
Obnova SW dat na HDD, harddisku : 940,- Kč / paušál
Nastavení / přenastavení WiFi routeru (v majetku klienta) v servisní dílně: 100,- Kč
Příplatek na úkony o víkendu: + 100 proc. základní ceny

Prac. doba techniků: prac. dny 8.30 – 16.30 hod.

Paušál za přípojky internetu po bezdrátové technologii WiFi:
Standardní paušál za internetovou linku WiFi down: ceny a parametry linky jsou uvedeny na návrhu smlouvy.
Tyto přípojky jsou zřizovány a provozovány v souladu se zněním VO-S/1 platným od 1.1.2021. Podrobné znění VO-S/1 je zveřejněno ve Všeobecných podmínkách
na oficiálních stránkách www.optimax.cz.

Sleva za druhou přípojku jednoho subjektu: 41,30 Kč + DPH / měsíc
Změna privátní IP na Veřejnou a Pevnou IP: 41,30 Kč + DPH / měsíc
Standardní zřizovací poplatek (práce technika vč. potřebného zařízení v ceně): 1.680,- Kč + DPH jednorázově

Paušál za měsíc přípojky internetu a TV po kabelovém vedení: – Nabídka těchto služeb je ukončena.
Linky VDSL do 50 Mbit  : 479,- Kč
Linky VDSL do 100 Mbit: 549,- Kč 
Linky VDSL do 250Mbit: 649,- Kč , vše vč. DPH / měsíc
Tyto přípojky jsou zřizovány a provozovány v souladu se zněním VO-S/1 platným od 1.1.2021. Podrobné znění je zveřejněno ve Všeobecných podmínkách
na oficiálních stránkách www.optimax.cz a o2.cz

Zřizovací poplatky VDSL: dle instalovaného modemu u zákazníka a dle objemu prací v místě zřízení (domovní vedení).

Ruční jednorázové vystavení a odeslání faktury za služby poštou: 30 + 40  Kč, vč. DPH, jen na písemnou žádost zákazníka.
Z žádosti musí být zřejmé, že zákazník objednává placenou službu, vč. uvedené ceny.

Ceny bez DPH, DPH 21 proc., pokud není uvedeno jinak