Volání přes internet – pevná linka, Voice over IP

 

Voice over IP

Voice over IP je technologie, která, laicky řečeno, umožňuje telefonování přes Internet. Přesněji řečeno, jedná se o technologii přenosu hlasu prostřednictvím datových sítí založených na protokolu TCP/IP.

Tato technologie zatěžuje internetovou linku dle zvoleného přenosového protokolu datovým tokem 30–60 kbps, což běžně zvládají všechny širokopásmové linky jako jsou ADSL, CDMA, WiFi, kabelová televize. Proto je možné tuto technologii jednoduše použít jak v domácnostech tak ve firmách.

Firmy i domácí uživatele zaujme především cena za hovory. Služba OPTIMAX VOIP navíc přichází s nabídkou bezpaušálního připojení a sekundovou tarifikací již od počátku telefonování.

Výhody, které přináší technologie OPTIMAX VOIP:

  1. zákazník má přiděleno klasické telefonní číslo pevné linky. Na toto číslo se dovolá kdokoliv a odkudkoliv z celého světa běžným způsobem. Uživatel VOIP tf. linky může volat na pevné i mobilní čísla naprosto stejně, jako z klasických pevných linek nebo mobilních tf. přístrojů.
  2. za používání telefonní linky neplatí žádný paušál, ceny za volání jsou zlomkem ceny, na kterou jsme zvyklí z pevných linek TELECOMu. Zákazníci také ocení příjemné ceny volání na mobilní čísla.
  3. hovory se účtují po sekundách ihned od počátku hovoru. To je obzvláště výhodné u velmi krátkých hovorů směrovaných na mobilní čísla.
  4. hovory účastníků VOIP mezi sebou se nezpoplatňují, jsou zdarma a to i při volání např. z USA do ČR.
  5. účastník má perfektní přehled o všech voláních a jejich ceně na svém tf. účtu, který si může zobrazit na internetu. Lze vypsat volaná, zmeškaná i přesměrovaná volání a to ihned po uskutečnění daného hovoru.
  6. jako telefonní přístroj lze použít klasický i bezdrátový telefonní přístroj i kvalitní fax.
  7. instalace je tak jednoduchá, že už jednodušší ani nemůže být. Do internetového přijímače připojíte kabel od VOIP adaptéru a do VOIP adaptéru připojíte běžný telefonní přístroj buď klasický nebo třeba i bezdrátový. A můžete telefonovat …

Zkrátka, oproti klasické telefonní lince, tak jak ji známe, je VOIP o hodně dokonalejší a především levnější.

Potřebujete zřídit VOIP – volejte tel. 571 110 500,  774 160 060 nebo použijte náš kontaktní formulář :