Internetové připojení WiFi, optické a VDSL, Zlínský kraj

Internetové připojení - domácnosti, firmy, školy

Internetové připojení

Poskytujeme moderní, vysokorychlostní internetové připojení které je vhodné jak pro domácnosti, firmy, tak i školy a menší poskytovatele internetu. Připojení našich zákazníku je realizováno bezdrátovým přenosem – tzv. WiFi, které využívá frekvenční pásmo 5 GHz a 10 GHz s dostupností minimálně 99,5 %.  Zákazníky požadující nadstandardní služby a vysokou dostupnost lze připojit v pásmu 10 GHz.
V lokalitě s dostupným vedení v kabelu (telefonní linky) zřizujeme linky po kvalitním metalickém kabelu, tzv. technologií VDSL.

Výhody a podmínky připojení od firmy Optimax

 • klientům, kteří již vlastní zřízení ve starším  pásmu 2,4 GHz, nabízíme připojení nebo modernizaci zařízení do pásma 5 GHz za pouhých 1.000,- Kč včetně HW, práce a nastavení přijímače
 • nízký zřizovací poplatek  500,-  až  1.680,- Kč  pro zařízení nejvyšší třídy,  vč. práce technika + dodávky profesinálního HW v nejvyšším standardu. Pokud náklady na zřízení přesáhnou částku 1.680,- Kč, jsou hrazeny zřizovatelem.
 • měsíční paušál (od 248,- Kč + DPH), rychlost 15 / 2 Mbit. Standardní linky zřizujeme v novém pásmu 5 GHz. Podrobné informace o vaší lokalitě vám ochotně sdělí pracovníci na našem kontaktním emailu info@optimax.cz, telefonu: 774 – 160 060 nebo SMS 774 – 160 060.
 • možnost použít pro připojení vlastní zařízení, pokud je se sítí Optimax kompatibilní.
 • k našemu internetovému připojení lze přiobjednat (i dodatečně) montáž domácího vykrývače signálem internetu. Cena za montáž vč. wifi routeru od 500,- do 1500,- dle výkonu.
 • nadstandardní technická podpora i ve večerních hodinách a víkendech
 • dostupnost i na místech, kde není telefonní linka nebo kabelová televize
 • nadstandardně rychlé zřízení internetového připojení (typicky do 24 hod.)
 • v ceně připojení je zahrnuta i telefonní linka s nulovým paušálem a výhodným tarifem
 • 24/7 monitorujeme dostupnost všech částí sítě
 • možnost dohodnou individuální podmínky a zkušební dobu 7 dnů

Jak si objednat internetové připojení Optimax

Pokud máte zájem o internetové připojení nebo  k němu máte nějaký dotaz, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na telefonním čísle 774 160 060 (Vodafone), popř. pevné lince 571 110 500.
Také nám můžete zaslat email na adresu:  info@optimax.cz nebo použijte kontaktní formulář na konci této stránky.
Pokud zákazník zvažuje současně s přípojkou Internet i domácí vykrývač WIFI, doporučujeme zvolit námi doporučený, popř. i dodaný typ. Pokud si zákazník pořídí zařízení pro domácí WIFI sám, je také odkázán na podporu dodavatele tohoto zařízení. Z technického hlediska doporučujeme nastavit zařízení od cizího dodavatele podle standardů OPTIMAX (nejlépe konzultovat s naší tech. podporou telefonicky). V opačném případě nelze poskytnout ani podporu po telefonu ze strany dohledu OPTIMAX.

Vzhledem k variabilitě místních podmínek doporučujeme tf. kontakt s naším operátorem nebo technikem. Z tohoto důvodu prosíme o uvedení tf. spojení na vás, pokud nás samozřejmě nekontaktujete sami.

Ceny, platby a možnosti, jak hradit služby OPTIMAX:

Naše fima je registrovaným plátcem DPH. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH aktuálně 21 %, pokud není uvedeno jinak.

Standardně zákazník obdrží fakturu za služby poštou ve čtvrtletní periodě, zpravidla okolo 15/03 , 15/06 , 15/09, 15/12. Každá faktura má své číslo = variabilní symbol = VS, který je nutno na příkazu k platbě pečlivě zadat. Každá FA má jiný VS, proto prosíme, nikdy nehraďte služby bez příslušné faktury. Číslo faktury (= variabilní symbol = VS) je na dokladu vpravo nahoře. (Postupně, počínaje 3Q/2013 budou platební údaje a doklady k nim odesílány pouze emailem, prosíme o nahlášení aktuálních kontaktů. Takto zaslané doklady mají všechny náležitosti dané Zákonem o účetnictví).

Pokud si přeje zákazník hradit služby OPTIMAX trvalým příkazem ve své bance, může zvolit jednoduchý postup: jako variabilní symbol použije číslo své poslední faktury OPTIMAX a předřadí číslo „99“. Pokud tedy má jeho poslední FA za služby OPTIMAX číslo např. 187253, bude jeho variabilní symbol pro trvalý příkaz 99187253. Splatnost prosíme zadejte k 20/3 , 20/6, 20/9 a 20/12 v každém roce. Částka musí souhlasit s částkou na pravidelné čtvrtletní faktuře za služby OPTIMAX. Tuto částku (= měsíční paušál x 3 měsíce) naleznete také na smlouvě k dané službě. Pozor, první FA je zpravidla vypočtena poměrnou částkou danou dnem spuštění služby v rámci kvartálu, není tedy směrodatná! Veškeré platby prosím zasílejte přednostně do FIO banky, č. ú. :  2100074073 / 2010. RB banka ( 5500 ) již nadále od (06/2013) nebude podporována.
Účet – faktura je zasílána zdarma emailem ve formátu PDF ve čtvrtletním intervalu a splňuje všechny podmínky Zákona o účetnictví. Zaslání tištěné faktury prostřednictvím České pošty je nutno objednat a je zpoplatněno částkou 30,- + 40,- Kč za jedno zpracování a odeslání.
Důležité upozornění: za funkci a správné nastavení emailové schránky nese zodpovědnost výhradně uživatel schránky. Emaily jsou odesílány s doručenkou, kterou odesílatel obdrží od poskytovatele emailové schránky uživatele. V případě sporu je tak prokazatelné odeslání a také doručení dokladu.

Dostupnost internetového připojení ve Zlínském kraji (hlavní přípojné body):

Poskytujeme internetové připojení v celém Zlínském kraji. V některých částech využíváme vlastní technologii WiFi, v některých lokalitách přecházíme na  technologii ADSL do rychlosti 250Mbit, popř. technologii optickou do 1Gbit.

Pokud jste nenašli vaši lokalitu, kontaktujte nás. Je možné, že je již pokrytá signálem nebo kabelem a internetové připojení je ve vaší lokalitě již dostupné!

Prosíme nezapomeňte vypsat všechny údaje, vč. tel. čísla, mohou být pro vypracování odpovědi na váš dotaz důležité! Děkujeme.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář – Internetové připojení:  ( V případě jakýchkoliv problémů s odeslání tohoto formuláře prosím použijte náš email:  <info@optimax.cz> )